Stopp i avloppet

Stopp i avloppet är ett av de vanligaste besvären i både kök och badrum. Har man tur är detta något man kan åtgärda själv ganska snabbt. Om inte turen är på ens sida blir det genast en dyrare lösning som krävs.Det finns mer än en sak som kan vara orsaken till varför man upplever stopp i avloppet. Men det är nästan uteslutet något som spolats ned som inte borde vara där. Även små saker i tillräckligt stor mängd, över tillräckligt lång tid kan ge upphov till stopp.Diskhon, handfat och duschen har alla säkerhetsåtgärder som sänker risken för allvarliga stopp och det är dessa man först ska titta i när man misstänker ett stopp. Vattenlåset hjälper till att samla upp väldigt mycket som annars kan orsaka stopp. Se till att rensa detta först och testa avrinningen igen därefter. Om det rinner som det ska var det endast detta som var problemet. Men om avrinningen fortsätter att vara dålig är det bäst att skaffa hjälp.Det finns många som kan hjälpa en med VVS i Stockholm och har lång erfarenhet med just dessa typer av problem. För att kontrollera var stoppet sitter används oftast en kamera i änden av en lång slang som kan föras ned i rören för att inspektera problemet. På så sätt kan det även avgöras vad exakt som orsakar stoppet och därefter kan de besluta vilken som är den bästa metoden för att åtgärda situationen.Om stoppet sitter i toaletten finns det inget vattenlås att rensa. Något man dock kan prova innan man man kontaktar en specialist är att spola ett antal gånger och ser om det hjälper. En annan teknik är att fylla en hink med vatten och hälla ut från en hög höjd. Detta skapar ett tryck som kan lossa på en del lättare stopp.