Markarbeten i Stockholm

Det finns lite mark att ta till vara på i Stockholm, det mesta är redan bebyggt eller är skyddad mark såsom parker och enligt strandskyddet. Att köpa en fräsch villa kostar multum, vanliga hus på Djurgården kostar uppåt tio miljoner och ingenting som gemene man har råd med. Det är dock möjligt att hitta gamla hus och renoveringsobjekt för överkomliga summor och få banken att gå med på ett lån för ett nybygge. Det första som händer efter det är allt markarbete. 

Rivningslov

Innan du ens går med på att köpa marken ska du prata med kommunen och byggnadsnämnden. Du måste nämligen ha ett rivningslov för att få riva den gamla bostaden. Du kan ansöka om förhandsbesked som kostar mindre och tar mindre tid.

Rivningen

Att riva ett hus är inte bara att att gå lös med en kofot och grävmaskin. Du behöver återvinna de olika materialen. I äldre hus finns det också risk för asbest, något som måste utredas innan du börjar. De olika materialen behöver också sorteras. Du kan inte kasta teglet skorstenen på samma plats som träfasaden. Företaget Amas har maskiner och verktyg för uthyrning som hjälper dig att demolera och återvinna bostaden. Här har du också möjligheten att ta till vara på byggmaterial och detaljer som kan passa bra i ditt nya hus. Fina golv, lister, fönster och dörrar är lätta att plocka ut hela och återanvända.

Markarbete

När bostaden är borta är det dags för markarbete. Det ska ner nya rör i marken, de äldre gjutjärnsrören behöver bytas och du kanske vill lägga ner fiber också. Du behöver få undan jord för att anlägga en ny husgrund. Det kan också vara på sin plats att jämna ut tomten inför gräsmattan. Att gjuta platta på mark är den enklaste och säkraste husgrunden, det kräver också minst arbete förutsatt att tomten är bra. En geoteknisk undersökning kan berätta vad jorden består av. Finns det mycket berg kan du behöva spränga om du inte kan använda den gamla platsen för förra huset.