Bli bostadsrättshavare för första gången

Vare sig man går från att aldrig haft ett eget boende, bara erfarenhet av att hyra bostad eller ägt villa, finns det saker som är bra att veta angående att köpa en bostadsrätt och bli bostadsrättshavare.

När man köper en bostadsrätt äger man huset tillsammans med sina grannar i och med att alla är med i den ekonomiska föreningen som äger byggnaden. Man äger dock inte den fysiska del av huset som är ens lägenhet utan har nyttjanderätten av den.

Medan det är bostadsrättsföreningens styrelse som har ansvaret över förvaltningen har alla medlemmar i föreningen ett gemensamt ansvar att boendet fungerar bra för alla. Man har även regelbundna möten där medlemmarna får vara med och fatta beslut som rör byggnaden och föreningen.

Vid bostadsrättsköpet måste man även ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Styrelsen är ansvarig för att godkänna nya medlemmar och ingen överlåtelse av bostadsrättshavande är fullständigt innan medlemskapet är beviljat. Att bli nekad medlemskap är dock väldigt ovanligt och styrelsen kan inte göra detta utan mycket goda skäl.

Nyttjanderätten av lägenheten kommer också med ett ansvar för underhållet av den. I grova drag kan man säga att allt som är synligt i lägenheten är bostadsrättshavarens ansvar att underhålla. Men det finns en del undantag. För mer information om detta kan man alltid läsa föreningens stadgar eller bara ta kontakt med styrelsen och fråga om specifika saker.