Hoppa inte över bobesiktningen

En av de viktigaste, för att inte tala om dyraste, affärerna man kan göra som privatperson är just att köpa en bostadsrätt. När bara tre procent av Fastighetsbyråns kunder besiktigar bostadsrätten innan köp måste man verkligen ifrågasätta hur väl informerade de är i dessa frågor.11297102-hoghusDet finns många exempel på oseriösa säljare som bara vill göra en snabb slant genom att köpa billigt, renovera billigt, bara för att sedan sälja dyrt. Problemet är att den dålig renovering kan vara svårt att upptäcka för en lekman, detta är anledning nog att få lägenheten besiktad innan man köper den.Tvister som uppstår kring detta handlar oftast om vilket ansvar som ligger på bostadsägaren och vilket som ligger på föreningen. Genom en besiktning så garderar man sig åtminstone mot sådana händelser.Bostadsrättsföreningar är uppmanade att göra besiktning av lägenheter varje gång det sker ett ägarbyte, men de ansvar föreningar har ligger egentligen bara på det yttre skikten, vilket inkluderar fasader, ledningar och stammar. Allt annat som kan vara bristfälligt är köparens ansvar att göra sig varse om innan köp.Även sådana simpla saker som att inspektera utsidan för att se till att saker som rännor är i tillräckligt bra skick kan vara viktigt att göra innan man köper en lägenhet i huset.Vad man skulle vilja se är att samma procedur man har med villor också skulle börja gälla för bostadsrätter. Där ordnar mäklaren i samförstånd med säljaren en besiktning innan bostaden hamnar på marknaden. Anledningen till att detta inte görs är nog för att det inte funnits tillräckligt med press från köpare att detta ska göras. Det antas oftare att köp av lägenhet ska vara tryggare än att köpa en villa, men det upplevda värdet på en besiktning av en bostadsrätt är rent allmänt betydligt lägre än för en villa.