Dolda fel vid husköp

När man ska köpa ett hus så är det viktigt att man tar dit en besiktningsman och verkligen ser till att utnyttja hela undersökningsplikten. Det är inte kul att sedan upptäcka fel när köpet är genomfört, man kanske redan har flyttat in och måste börja med att renovera och det blir dyra åtgärder. Det är inte alltid säljaren är medveten om de fel som finns i huset men det är ändå du som köpare som har det stora ansvaret och undersökningsplikten är stor. Givetvis handlar det om vilken ålder och skick det är på huset du ska köpa, är det ett relativt nytt hus så ska du kunna förvänta dig att det har en modern standard men är det ett äldre renoveringsobjekt så får man räkna med att det är saker som bör åtgärdas.Har du ändå upptäckt dolda fel i bostaden så kan du ha rätt till rättshjälp via din hemförsäkring. Ta kontakt med en jurist och se vad du kan göra och  vilka rättigheter du har. Säljaren har ingen ansvar för de brister eller avvikelser som köparen skulle ha räknat med eller förväntat sig om man ser på ålder, skick, prisbilden och användningsområde av bostaden.I de fall friskrivning används så ska du se till att besikta huset noggrant innan, detta används ofta vid äldre hus och särskilt dödsbon då de närmast anhöriga inte alltid bor i närheten eller känner till om det finns några brister i huset som säljs. Men innan du väljer besiktningsman är det viktigt att du kollar referenser på den firma som du tänker anlita, en besiktningsman som inte är noggrann och seriös kan orsaka så att du får oväntade och oönskade problem med ditt köp.Att köpa ett hus är en stor affär och i många fall en av vårt livs största affärer, det handlar inte sällan om väldigt mycket pengar och därför är det såklart extra angeläget att allting går rätt till så att du kan känna dig trygg med ditt köp. Att köpa ett hus ska vara en ljus början på ett nytt kapitel av livet. Men oavsett om du är köpare eller säljare så har du skyldigheter som du bör känna till och det handlar främst om vilka ansvarsområden som man ansvarar över som köpare respektive säljare, därför kan en överlåtelseförsäkring ge dig som köpare och dig som säljare en ökad trygghet efter det att affären genomdrivits.