Dolda fel vid husköp

När man ska köpa ett hus så är det viktigt att man tar dit en besiktningsman och verkligen ser till att utnyttja hela undersökningsplikten. Det är inte kul att sedan upptäcka fel när köpet är genomfört, man kanske redan har flyttat in och måste börja med att renovera och det blir dyra åtgärder. 

Det är inte alltid säljaren är medveten om de fel som finns i huset men det är ändå du som köpare som har det stora ansvaret och undersökningsplikten är stor. Givetvis handlar det om vilken ålder och skick det är på huset du ska köpa, är det ett relativt nytt hus så ska du kunna förvänta dig att det har en modern standard men är det ett äldre renoveringsobjekt så får man räkna med att det är saker som bör åtgärdas.

Har du ändå upptäckt dolda fel i bostaden så kan du ha rätt till rättshjälp via din hemförsäkring. Ta kontakt med en jurist och se vad du kan göra och  vilka rättigheter du har. Säljaren har ingen ansvar för de brister eller avvikelser som köparen skulle ha räknat med eller förväntat sig om man ser på ålder, skick, prisbilden och användningsområde av bostaden.

I de fall friskrivning används så ska du se till att besikta huset noggrant innan, detta används ofta vid äldre hus och särskilt dödsbon då de närmast anhöriga inte alltid bor i närheten eller känner till om det finns några brister i huset som säljs.