Att ha företag i Stockholm

Har man företaget i Stockholm eller planerar på att öppna ett blir det lite annorlunda från att starta upp i en mindre bygd. Här är vad man borde tänka på. 

Rekrytering

När man ska anlita personal i Stockholm måste man tänka till lite extra. Stockholm har hög arbetslöshet och många som bor på andra platser söker också i Stockholm så de kan flytta till storstaden. Detta leder till att om man annonsera om personal kan man vara beredd på att få många ansökningar.Är det ett jobb som inte kräver utbildning eller erfarenhet så ramlar det in väldigt många ansökningar. Därför måste man vara tydlig med var tjänsten innebär och vara öppen med löner och arbetstider. På så sätt kan man skära ner på antal ansökningar.Vill man istället anlita en avdelningschef eller någon med hög kompetens kan det vara svårt att få fram en lämplig kandidat genom bara annonsering och kontakter. Leta hellre upp ett företag som kan det här med chefsrekrytering och få experthjälp att hitta någon som passar ditt företag.

Lokaler

Det är inte bara bostadsbrist i Stockholm. Det är också lokalbrist, speciellt om man vill befinna sig i Stockholms kärna. Var beredd att få leta runt ett tag och tänk även på företagets utveckling. Förutspår man att företag kommer att gå bra och behöva anställa fler inom ett år eller två borde man inte hyra en lokal som endast rymmer den nuvarande anställningskåren. Skaffa en lite större så ni har plats att utöka.Är man istället väldigt få och behöver ingen specialutrustning i sitt kontor kan man hyra å kallade kontorshotell. Då hyr man helt enkelt ett skrivbord eller mindre rum tillsammans med flera andra företag. Hyr man bara månad för månad så kommer hyran vara dyrare än om man skriver ett årskontrakt så har detta i åtanke.