Att göra vid vattenläckor

Läckage kan vara väldigt skadligt för ett hus och bör åtgärdas så snabbt som möjligt. Här tipsar vi om hur man går till väga vid vattenläckor. Det är viktigt att vi undersöker och åtgärdar om vi upptäcker något som inte är som det ska. Skadorna kan bli onödigt stora om man inte lagar det som är fel och trasigt.Har man misstankar om en möjlig läcka i huset bör man först och främst se till att alla kranar är stängda och sedan kontrollera vattenmätaren. Det bör finnas ett svart kugghjul uppe på mätaren, precis under räkneverket. Om denna inte står still trots att man för tillfället inte använder vatten någonstans i huset kan man mycket väl ha en läcka.Men det är inte bara hål i ledningar som räknas som läckage. Bara en droppande kran eller rinnande toalett kan öka vattenförbrukningen och kosta en pengar. En varmvattenberedare kan även den börja läcka. Det är mest troligt tryckutjämnaren som då är skadad. Här gäller det att man regelbundet kollar upp sin beredare så att allt är som det ska.Avloppet är ett ofta drabbat område och har man enligt mätaren en läcka men den är inte direkt synlig någonstans i huset kan man anlita någon för en kamerabesiktning av rören. Detta kan låta en veta exakt var läckan finns och spara en hel del pengar på reparationerna. Det kan vara svårt att själv avgöra var läckan befinner sig så vi rekommenderar att alltid ta in experthjälp vid minsta misstanke om läckage på avloppsrör.Upptäcker man även vattenskador i kombination med läckan bör man först och främst kontakta sitt försäkringsbolag. Har man tur kan man inte bara få ersättning för reparationen av skadorna utan även för ökade kostnader under reparationstiden. Detta kommer dock bero på vilken försäkring man har och även var vattenskadan finns. Det är till exempel inte så att alla villaförsäkringar ersätter yt- eller tätskikt i badrum och våtutrymmen.Man kan också komma att själv behöva betala mellanskillnaden mellan det material som byts ut och det nya. Detta kallas åldersavdrag och ju äldre materialet som behöver bytas ut är desto mer betalar man ur egen ficka. I villaförsäkringen uppges det hur stort detta avdrag som högst kan bli.Ett stambyte kan vara kostsamt och som tur är så finns det alternativ till detta. Genom att först kolla upp i vilken tillstånd avloppsrören är så kan man avgöra om det kan fixa sig utan att behöva byta ut hela avloppsledningen och ett stambyte. Tack vare ny teknik så kan man spola och rengöra avloppen och med hjälp av relining lägga i ny beläggning i befintliga avlopp. På detta sätt så slipper man allt arbete med att gräva upp och plocka ur gamla ledningar för att lägga i nytt.