Angående vattenskador

Vattenskador är en av de problemen som alltid verkar förekomma i högre grad än de egentligen borde. Kostnaden för vattenskador i vårt samhälle kan vara så hög som 100 miljoner kronor varje vecka, trots stora satsningar av försäkringsbolag i samarbete med kakel- och rörbranschen.  Redan på 1980-talet började man satsa på att minska detta problem då inte bara försäkringsbolag utan även myndigheter började ställa hårdare krav på hantverkare och vilka material de använde. Men även efter detta, instiftandet av nya branschregler och ökade krav på utbildningar för att bli VVS-entreprenör har inte antalet vattenskador eller kostnaderna därikring sjunkit.En anledning till detta beror så klart på att det finns en väldig stor mängd ledningar som var dragna innan dessa förändringar började, men det faktum att man inte har sett en minskning trots dessa satsningar är minst sagt oroande. Det estimeras vara så mycket som 33% av villor och 10% av bostadsrätter som har något typ av vattenskada, och en hel del av dem är inte ens upptäckta.På grund av detta är det alltid av väldigt stor vikt att man håller koll på sina egna ledningar och är uppmärksam på saker som kan indikera fuktskador. Detta inkluderar bland annat dålig lukt och hög luftfuktighet, men även något som silverfisk kan vara ett tecken på fuktskador.Det är också viktigt att man är väldigt noga när det kommer till renovering av våtrum och byte av tätskikt. Ju fler entreprenörer som är inblandade i arbetet desto viktigare är det att alla är medvetna om hur allt ska fungera. Försäkra även att alla material som används är testade och godkända. Så mycket av arbetet som möjligt bör utföras av yrkeskunniga för att vidare minska risken för eventuella problem i framtiden.Fuktskador kan snabbt bli väldigt kostsamma. Om detta sker i badrummet är det ju ofta fallet att man måste helt bygga om tätskiktet, vilket ju betyder att allt kakel och klinker måste rivas ut och sättas upp igen efter det nya tätskiktet är på plats. Alla som har totalrenoverat ett badrum tidigare kan vittna om pengarna som är inblandad.Gemensamt för de flesta fuktskador är dessutom att de inte märks för än långt efter de först började. Ju längre det dröjer desto dyrare blir ofta reparationerna som följer. Är det sedan en lägenhet som drabbas löper ju även grannarna risken att bli drabbad. Och det är inte bara materiellt som det skadar. Allvarliga fall kan även leda till hälsoproblem för de som vistas i bostaden.