Beslut att fatta i bostadsrättsförening

Som bostadsrättsförening är det en massa beslut att fatta. De största besluten tas vid årsstämman som hålls varje år. Tillsammans med andra medlemmar i föreningen så bildar man den beslutande församling som en bostadsrättsförening är. Styrelsen är den som håller i trådarna och kallar till årsstämman.

Det finns saker som styrelsen kan fatta själva utan att ha en årsstämma. Det är inte alltid enkelt var man drar gränsen med vilka beslut som bör tas upp på årsstämma eller om styrelsen kan besluta själva. Man kan som styrelse skjuta på frågan om det rör allt för stora omkostnader för föreningen. Som exempel kan vara ett stambyte som ska genomföras, där är det viktigt att hela föreningen får säga sitt i frågan.

Det är viktigt att du som medlem i en bostadsrättsförening göra din röst hörd på en årsstämma. Vill du kunna påverka din och de andras framtid så är det årsstämman den plats som du kan delge dina åsikter. Som medlem så har du rätt att för säga din mening under stämman och det är där som de viktigaste besluten fattas för din förening. Det är viktigt att man påpekar sina åsikter på en årsstämma. Lämna in förslag och motioner i tid så styrelsen hinner ta med det i årsmötesförhandlingarna.

Du har möjligheterna att ställa krav och få igenom dina önskemål om du lobbar för din idé hos andra. Det är viktigt att det är förnuftiga förslag som läggs på en årsstämma. Det är din demokratiska rätt att få komma med dina förslag. Antingen så följer mötet dina förslag och det går igenom efter ett beslut på årsmötet. Eller så blir det ett nej men dock så har det kommit upp till diskussion och kanske nästa år så har det hunnit landa hos resterande medlemmar.